Luni – Vineri: 09.00 – 17.00
0736.380.879

Apasă aici dacă vrei să ieși rapid din pagină!

EXIT

Click aici sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

Text explicativ pentru butonul Click sau tasta ESC

am înțeles

[RO] În România există două instrumente de protecție a victimelor violenței domestice,
respectiv:

  • ordinul de protecție provizoriu (OPP) – emis de polițist
  • ordinul de protecție (OP) – emis de judecător
    Dacă ești victima unui act de violență exercitat asupra ta de către un membru de familie este important să ceri ajutor. Sună la 112 ori adresează-te unei secții de poliție.

Poliția are dreptul și posibilitatea să intre pe orice proprietate, fără acordul nimănui, pentru a proteja viața, integritatea fizică sau libertatea unei persoane. Toate intervențiile poliției sunt înregistrate (cu aparatura care se află montată pe uniforma polițistului). Poliția poate folosi forța și armamentul din dotare pentru a interveni la un caz de violență domestică.

Polițistul poate emite un ordin de protecție provizoriu, chiar la fața locului, prin care poate să dispună următoarele măsuri:
a) evacuarea temporară a agresorului din locuința comună, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate. Acesta măsură se dispune chiar și în situația în care agresorul declară că nu are unde să locuiască.
Agresorii care declară că nu-și pot asigura o locuință pe durata OPP, vor fi duși într-un Centru de găzduire a persoanelor fără adăpost existent în localitate/orașul reședință de județ.
b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor în locuinţa comună;
c) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de membrii familiei acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate.

În acest caz, se stabilesc distanțe de 300 m – 500 m între agresor și victimă, distanțe care nu trebuie încălcate.
d) obligarea agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere (brățară electronică); Acest dispozitiv permite poliției să identifice și să localizeze în timp real orice apropiere a agresorului de victimă, prin încălcarea zonei de protecție stabilite prin OPP.
e) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute. În acest caz, sunt vizați și deținătorii legali de arme (persoane care dețin permis de port-armă/persoanele care folosesc armament în cadrul
activității profesionale). Pe perioada de valabilitate a OPP, se va interzice agresorului să poarte armă, indiferent dacă acesta o folosea în mod legal.

Dacă victima nu dorește emiterea unui OPP, poliția nu îl va emite.

Victima nu este obligată să formuleze plângere penală pentru a obține un ordin de protecție provizoriu. OPP nu reprezintă o condamnare a agresorului și nu se înscrie în cazierul judiciar al acestuia, ci este un instrument de protecție a victimei.


Instanța de judecată poate emite ordinul de protecție (OP).

Atunci când nu soliciți intervenția poliției sau când poliția nu îți emite OPP, te poți adresa direct instanței de judecată cu o cerere pentru emiterea unui ordin de protecție (OP). Ca să obții un OP nu este necesar să treci prin toate tipurile de violență, nu este necesar ca actele de violență să se fi exercitat în mod repetat, nu este necesar să existe urme de violență pe corpul tău, nu este necesar să ai certificat medico-legal.

OP se emite pe o perioada de maximum 6 luni și poate conține următoarele măsuri:
a) evacuarea temporară a agresorului din locuința familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;
b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei;
c) limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune, atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima;
d) cazarea/plasarea victimei, cu acordul acesteia şi, după caz, a copiilor, într-un centru de asistenţă;
e) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de membrii familiei acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate. În acest caz, se stabilesc distanțe de 100 m – 500 m între agresor și victimă, distanțe care nu trebuie încălcate.
f) interdicția pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic. În acest caz, se va menționa exact nume localității, județului sau zonei dintr-un oraș/localitate pe care agresorul să o evite pe toată durata de valabilitate a
ordinului de protecție.
g) obligarea agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere (brățară electronică);
h) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima.

În acest caz, este interzisă orice comunicare între părți indiferent care ar fi motivul acesteia. În situația în care victima ar accepta un mod de comunicare cu agresorul (de ex: prin mesaj tip text) pentru un anumit scop (de ex: preluarea minorului în programul de vizită) ea trebuie să solicite judecătorului să menționeze în OP cum, când, în ce condiții se poate realiza o comunicare a agresorului cu ea (de ex: comunicarea se va realiza prin SMS, pentru a se indica data și ora de preluare și aducere a minorului în domiciliu. În acest caz, orice altă comunicare, prin cuvinte ori simboluri, va reprezenta încălcarea OP).
i) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute. În acest caz, sunt vizați și deținătorii legali de arme (persoane care dețin permis de port-armă/persoanele care folosesc armament în cadrul activității
profesionale). În perioada de valabilitate a OP, se va interzice agresorului să poarte armă, indiferent dacă acesta o folosea în mod legal.
j) încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora.
k) suportarea de către agresor a chiriei şi/sau a întreţinerii pentru locuinţa temporară unde victima,
copiii minori sau alţi membri de familie locuiesc ori urmează să locuiască din cauza imposibilităţii de a rămâne în locuinţa familială.
l) obligarea agresorului să urmeze consiliere psihologică, psihoterapie şi poate recomanda internarea voluntară sau poate solicita internarea nevoluntară într-un spital de psihiatrie. În cazul în care agresorul este consumator de substanţe psihoactive, instanţa poate dispune, cu acordul acestuia, integrarea
acestuia într-un program de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri.

m) obligarea agresorului de a se prezenta periodic la secţia de poliţie competentă cu supravegherea respectării ordinului de protecţie.
n) obligarea agresorului de a da informaţii organului de poliţie cu privire la noua locuinţă, în cazul în care prin ordin s-a dispus evacuarea lui din locuinţa familiei.
o) verificări periodice şi/sau spontane privind locul în care se află agresorul.
La expirarea duratei măsurilor de protecţie se poate solicita un nou ordin de protecţie, dacă există indicii că, în lipsa măsurilor de protecţie, viaţa, integritatea fizică sau psihică ori libertatea victimei ar fi puse în pericol.


Încălcarea OP sau OPP constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

Material dezvoltat cu sprijinul Unicef România.

Mai multe detalii poti găsi în Ghidul PDF : Downloadează-l aici

*******

[UKR] Які засоби захисту існують у Румунії?

У Румунії існує два інструменти захисту для жертв домашнього насильства, а саме:

  • тимчасовий захисний припис (ТЗП) – видається поліцією та
  • захисний припис (ЗЗ) – видається суддею.

Якщо ви стали жертвою насильства з боку члена сім’ї, важливо звернутися по допомогу. Зателефонуйте за номером 112 або зверніться до відділення поліції.

Поліція має право та можливість без будь-чиєї згоди входити на будь-яке володіння, щоб захистити життя, фізичну недоторканість або свободу людини. Усі втручання поліції фіксуються (за допомогою апаратури, яка встановлена на формі поліцейського). Поліція може застосувати силу та наявну в неї зброю для втручання у випадок домашнього насильства. Працівник поліції може видати тимчасовий охоронний припис безпосередньо на місці, за допомогою якого він може розпорядитися про такі заходи:

a) тимчасова евакуація агресора із спільного житла, незалежно від того, чи є він власником на праві власності; Цей захід призначають навіть у тому випадку, якщо агресор заявляє, що йому ніде жити. Агресорів, які заявляють, що вони не можуть забезпечити собі житло на час дії ТОЗ, буде доставлено до Центру для прийому бездомних людей, який існує в місцевості/місті повітового центру.

б) реінтеграція жертви та, залежно від обставин, дітей у спільне житло;

в) зобов’язання агресора триматися на певній мінімальній відстані від жертви, членів її сім’ї або від місця проживання, роботи чи навчального закладу особи, яка перебуває під захистом; У цьому випадку між агресором і жертвою встановлюються дистанції 300-500 м, які не можна порушувати.

г) зобов’язання агресора постійно носити електронний засіб спостереження (електронний браслет); Цей пристрій дозволяє поліцейським в режимі реального часу ідентифікувати та локалізувати будь-яке наближення агресора до жертви, порушивши охоронну зону, встановлену ТЗП.

д) зобов’язання агресора здати зброю поліції. У цьому випадку в поле зору потрапляють також законні власники зброї (особи, які мають дозвіл на носіння зброї/особи, які використовують зброю у своїй професійній діяльності). На період дії ТЗП агресору буде заборонено носити зброю незалежно від того, чи законно він її використовував.

Якщо жертва не бажає цього, щоб йому виписували ТЗП, поліція його не видаватиме.

Жертва не зобов’язана подавати заяву про кримінальне правопорушення для отримання тимчасового захисного припису. ТЗП не є засудженням агресора, не вноситься до його судимості, а є інструментом захисту жертви.

Суд може видати захисний припис (ЗП).

Якщо ви не вимагаєте втручання поліції або коли поліція не виписує вам ТЗП, ви можете звернутися безпосередньо до суду з проханням про видачу захисного припису (ЗП). Для отримання ЗП не обов’язково ПРОЙТИ через усі види насильства, не обов’язково, щоб акти насильства здійснювалися неодноразово, не обов’язково мати на тілі сліди насильства, не обов’язково мати медичну довідку.

ЗП видається на максимальний 6-місячний строк і може містити такі заходи:

a) тимчасове виселення агресора з сімейного житла, незалежно від того, чи є він власником на праві власності;

б) реінтеграцію жертви та, залежно від обставин, дітей у спільне житло;

в) обмеження права агресора користуватися лише частиною спільного житла, коли його можна поділити таким чином, щоб агресор не контактував із жертвою;

г) розміщення/поміщення постраждалої особи за її згодою та, у разі потреби, дітей до центру допомоги;

д) зобов’язання агресора триматися на певній мінімальній відстані від жертви, членів її сім’ї або від місця проживання, роботи чи навчального закладу особи, яка перебуває під захистом; У цьому випадку між агресором і жертвою встановлюються дистанції 100-500 м, які не можна порушувати.

е) заборона агресору пересуватися до певних місцевостей або визначених територій, які особа, що захищається, часто відвідує або періодично відвідує; У цьому випадку буде вказано точну назву міста, округу чи району міста/селища, якого агресор повинен уникати протягом усього терміну дії захисного припису.

ж) зобов’язання агресора постійно носити електронний засіб спостереження (електронний браслет);

з) заборона будь-яких контактів, у тому числі по телефону, поштою чи будь-яким іншим способом, з жертвою. У цьому випадку будь-яке спілкування між сторонами заборонено незалежно від причини. У ситуації, коли жертва прийме спосіб спілкування з агресором (наприклад, перше текстове повідомлення) з певною метою (наприклад: забрати неповнолітнього в програмі відвідування), вона повинна попросити суддю вказати в ЗП, як, коли, за яких умов агресор може з нею спілкуватися (наприклад: спілкування здійснюватиметься спочатку за допомогою СМС із зазначенням дати та часу забирання та приведення неповнолітнього додому. У цьому випадку будь-яке інше спілкування за допомогою слів або символів буде являти собою порушення ЗП).

и) зобов’язання агресора здати зброю поліції. У цьому випадку в поле зору потрапляють також законні власники зброї (особи, які мають дозвіл на носіння зброї/особи, які використовують зброю у своїй професійній діяльності). На період дії ЗП агресору буде заборонено носити зброю незалежно від того, чи законно він її використовував.

к) доручення неповнолітніх дітей або встановлення їх місця проживання.

л) агресор зобов’язаний платити орендну плату та/або утримання тимчасового житла, де проживає або проживатиме жертва, неповнолітні діти чи інші члени сім’ї у зв’язку з неможливістю залишатися в сімейному житлі.

м) зобов’язання агресора пройти психологічне консультування, психотерапію і можна відрекомендувати добровільну госпіталізацію або вимагати примусової госпіталізації до психіатричної лікарні. Якщо агресор є споживачем психоактивних речовин, суд може постановити за його згодою включити його до програми допомоги споживачам наркотиків.

н) зобов’язання агресора періодично з’являтися до відповідного відділу поліції з нагляду за дотриманням захисного припису.

о) зобов’язання агресора надати поліції інформацію про нове житло, якщо приписом наказано висилити його з сімейного житла.

o) періодичні та/або спонтанні перевірки щодо місцезнаходження агресора.

Коли термін дії захисних заходів закінчується, можна вимагати видачу нового захисного припису, якщо є ознаки того, що за відсутності захисних заходів буде існувати загроза життю, фізичній чи психічній недоторканності чи свободі жертви.

Порушення ЗП чи ТЗП містить складу злочину та карається позбавленням волі на строк від 6 місяців до 5 років.

Цей матеріал був створений за підтримки Unicef România.

Більше деталей можна знайти в PDF-посібнику: завантажте його тут.

*******

[RU] Какие средства защиты существуют в Румынии?

В Румынии существует два инструмента защиты жертв домашнего насилия соответственно:

  • временный охранный ордер (OPP) – выдается полицией и
  • охранный ордер (OP) – выдается судьей.

Если вы стали жертвой насилия, совершенного в отношении вас членом семьи, важно обратиться за помощью. Позвоните по номеру 112 или обратитесь в полицию.

Полиция имеет право и возможность проникать в любую собственность без чьего-либо согласия, чтобы защитить жизнь, физическую неприкосновенность или свободу человека. Все вмешательства полиции записываются (с помощью оборудования, закрепленного на форме полицейского). Полиция может применить силу и имеющееся в ее распоряжении оружие для вмешательства в случае домашнего насилия. Сотрудник полиции имеет право прямо на месте издать временный охранный ордер, которым он может назначить следующие меры:

a) временное выселение агрессора из общего жилища независимо от того, является ли он собственником; Эта мера применяется даже в том случае, если агрессор заявляет, что ему негде жить. Агрессоры, которые заявят, что не могут обеспечить себе жилье на время действия ОРР, будут доставлены в Центр размещения бездомных, существующий в населенном пункте/городе окружного центра.

б) реинтеграция жертвы и, в зависимости от обстоятельств, детей в общий дом;

в) принуждение агрессора к соблюдению определенного минимального расстояния от жертвы, от членов семьи, от места жительства, места работы или учебного заведения охраняемого лица; при этом между агрессором и пострадавшим устанавливаются дистанции 300-500 м, которые не должны нарушаться.

г) принуждение агрессора к постоянному ношению электронного устройства наблюдения (электронного браслета); это устройство позволяет полиции выявлять и локализовать в режиме
реального времени любое приближение агрессора к жертве, нарушая установленную ОРР зону охраны.

д) принуждение агрессора сдать находящееся у него оружие полиции. Это применяется и в случае законных владельцев оружия (лица, имеющих разрешение на ношение оружия/ лица, применяющие оружие в своей профессиональной деятельности). В период действия ОРР агрессору будет запрещено носить оружие независимо от того, на законных ли основаниях он его использовал.

Если жертва не желает издания OPP, полиция его не выдаст

Жертва не обязана подавать заявление о возбуждении уголовного дела для получения временного охранного ордера. ОРР не является судимостью агрессора, не числится в его судимости, а является инструментом защиты жертвы.

Суд может выдать охранный ордер (OP)

Когда ты не требуешь вмешательства полиции или когда полиция не выдает ОРР, ты можешь обратиться непосредственно в суд с ходатайством о выдаче охранного ордера (ОР). Для получения ОР не обязательно проходить все виды насилия, не обязательно, чтобы акты насилия совершались неоднократно, не обязательно иметь на теле следы насилия, не обязательно иметь справку судебной медицины.

ОР выдается на максимальный срок 6 месяцев и может содержать следующие меры:

a) временное выселение агрессора из семейного дома, независимо от того, является ли он собственником;

б) реинтеграция потерпевшего и, в зависимости от обстоятельств, детей в семейное жилище;

в) ограничение права агрессора пользоваться только частью общего жилища, когда ее можно разделить таким образом, чтобы агрессор не вступал в контакт с жертвой;

г) размещение/помещение жертвы с ее согласия и, в зависимости от обстоятельств, детей в центр помощи;

д) принуждение агрессора к соблюдению определенного минимального расстояния от жертвы, от членов семьи, от места жительства, работы или учебного заведения охраняемого лица; при этом между агрессором и пострадавшим устанавливаются дистанции 100–500 м, которые не должны нарушаться.

е) запрет агрессору перемещаться в определенные местности или определенные районы, которые
жертва часто посещает или посещает периодически; при этом будет указано точное название населенного пункта, уезда или района в городе/населённом пункте, которых агрессор должен избегать на всё время действия охранного ордера.

ж) принуждение агрессора к постоянному ношению электронного устройства наблюдения (электронного браслета);

з) запрет на любые контакты, в том числе по телефону, переписку или иным образом, с жертвой. В этом случае любое общение между сторонами запрещается независимо от причины. В ситуации,
когда жертва согласилась на способ общения с агрессором (например, первое текстовое сообщение) для определенной цели (например, чтобы получить несовершеннолетнего в программе посещений), она должна попросить судью упомянуть в OP, как, когда, при каких условиях агрессор может с ней общаться (например: общение будет производиться сначала по СМС с указанием даты и времени забрать и доставить несовершеннолетнего до дома. При этом любое другое общение, словесно или символы, будут представлять собой нарушение OP).

и) принуждение агрессора сдать имеющееся у него оружие полиции. При этом мера применяется и законным владельцам оружия (лицам, имеющим разрешение на ношение оружия/ лицам, применяющим оружие в своей профессиональной деятельности). В период действия ОР агрессору будет запрещено носить оружие независимо от того, легально ли он его использовал.

к) вверение несовершеннолетних детей или установление их места жительства.

л) оплата агрессором арендной платы и (или) содержания временного жилища, в котором проживает или будет проживать жертва, несовершеннолетние дети или другие члены семьи в связи с невозможностью проживания в семейном жилище.

м) принуждение агрессора к психологическому консультированию, психотерапии и может рекомендовать добровольную госпитализацию или ходатайствовать о принудительной госпитализации в психиатрический стационар. Если агрессор является потребителем психоактивных веществ, суд может с его согласия принять решение о включении его в программу помощи потребителям наркотиков.

н) обязывая агрессора периодически отмечаться в компетентном полицейском участке с надзором за соблюдением охранного ордера.

о) обязывание агрессора сообщить в орган полиции информацию о новом месте жительства, если вынесен приказ о его выселении из семейного места жительства.

п) периодические и/или случайные проверки местонахождения агрессора.

По истечении срока действия мер защиты может быть запрошен новый охранный ордер, если есть признаки того, что в отсутствие мер защиты жизнь, физическая или психическая неприкосновенность или свобода жертвы могут быть поставлены под угрозу.

Нарушение ОР или ОРР является преступлением и наказывается лишением свободы на срок от 6 месяцев до 5 лет.

Этот материал был создан при поддержке Unicef ​​România.

Больше деталей можно найти в PDF-руководстве: загрузите его здесь.

*********

[EN] What protection tools exist in Romania?

In Romania there are two protection tools for victims of domestic violence, respectively:

  • temporary protection order (OPP) – ordinul de protecție provizoriu in Romanian) – issued by the police
  • protection order (OP – ordinul de protecție in Romanian) – issued by the judge

If you are the victim of violence perpetrated on you by a family member it is important to ask for help. Call 112 or go to a police station.

The police officers have the right and the ability to enter any property, without anyone’s consent, to protect a person’s life, physical integrity, or liberty. All police interventions are recorded (with the equipment that is fixed on the police officer’s uniform). Police officers can use force and the weapons available on them to intervene in a case of domestic violence. The police officer can issue a temporary protection order, right on the spot, by which they can order the following measures:

a) temporary eviction of the aggressor, from the common home, regardless of whether they are the owner of the property; This measure is ordered even if the aggressor declares that they have nowhere to live. The aggressors who declare that they cannot secure a home for the duration of the OPP, will be taken to a housing center for homeless people existing in the locality/city of the county where they reside.

b) the reintegration of the victim and, if applicable, the children into the common home;

c) obliging the aggressor to keep a certain minimum distance from the victim, from their family members, or from the protected person’s residence, workplace or educational institution. In this case, the distances of 300m500m will be established between the aggressor and the victim, distances that should not be violated.

d) obliging the aggressor to permanently wear an electronic surveillance device (electronic bracelet); this device allows the police to identify and locate in real time any approach of the aggressor to the victim, by breaching the protection zone established by the OPP.

e) obliging the aggressor to hand over the possessed weapons to the police. In this case, the legal owners of weapons are also targeted (people who hold a permit to carry a weapon/people who use weapons in their professional activity). During the period of validity of the OPP, the aggressor will be prohibited from carrying a weapon regardless of whether they used it legally.

If the victim does not want an OPP issued, the police will not issue one.

The victim is not required to file a criminal complaint to obtain a temporary protection order. OPP does not represent a conviction of the aggressor; it is not put down in their criminal record but is a tool for the protection of the victim.

The Court can issue the protection order (OP).

When you do not request the intervention of the police or when the police do not issue you an OPP, you can directly address the Court with a request for the issuance of a protection order (OP). In order to get an OP it is not necessary to experience all types of violence, it is not necessary for the acts of violence to have been exercised repeatedly, it is not necessary to have traces of violence on your body, it is not necessary to have a medical-legal certificate. The OP is issued for a maximum period of 12 months and may contain the following measures:

a) temporary eviction of the aggressor from the family home, regardless of whether they are the owner of the property;

b) reintegration of the victim and, if applicable, the children, into the family home;

c) limiting the aggressor’s right to use only a part of the common home, when it can be shared in such a way that the aggressor does not come into contact with the victim;

d) accommodation/placement of the victim, with their consent, and,if applicable, of the children, in an assistance center;

e) forcing the aggressor to keep a certain minimum distance from the victim, from their family members, or from the protected person’s residence, workplace or educational institution. In this case, distances of 100m-500m are established between the aggressor and the victim, distances that should not be violated.

f) prohibiting the aggressor from moving to certain localities or determined areas that the protected person frequents or visits periodically. In this case, the exact name of the town, county or area in a city/town that the aggressor should avoid for the entire duration of the protection order will be mentioned.

g) obliging the aggressor to permanently wear an electronic surveillance device (electronic bracelet);

h) prohibiting any contact, including telephone, correspondence or in any other way, with the victim. In this case, any communication between the parties is prohibited regardless of the reason. In the situation where the victim would accept a way of communication with the aggressor (e.g.: to receive text messages) for a certain purpose (e.g.: taking over the minor during the visitation hours) they must request to the judge to mention in the OP how, when, under what conditions can the aggressor communicate with them (for example: the communication will be made by receiving a text message – SMS – to indicate the date and time of picking up and bringing the minor to the home. In this case, any other communication,
by words or symbols, will represent a violation of the OP).

i) obliging the aggressor to hand over the possessed weapons to the police. In this case, the legal owners of weapons are also targeted (persons who hold a permit to carry a weapon/persons who use weapons in their professional activity). During the period of validity of the OP, the aggressor will be prohibited from carrying a weapon regardless of whether they used it legally.

j) entrusting minor children or establishing their residence.

k) the aggressor will support the costs of the rent and/or maintenance for the temporary home where the victim, minor children or other family members live or will live due to the impossibility of staying in the family home.

l) obliging the aggressor to undergo psychological counseling, psychotherapy and may recommend voluntary hospitalization or request involuntary hospitalization in a psychiatric hospital. If the aggressor is a user of psychoactive substances, the Court can order, with their consent, their integration into an assistance program for drug users.

m) obliging the aggressor to report periodically to the competent police station with the supervision of compliance with the restrictive protection order.

n) obliging the aggressor to provide information to the police regarding the new home, in the case in which the order ordered their evacuation from the family home.

o) periodic and/or spontaneous checks regarding the location of the aggressor.

When the protection measures expire, a new protection order can be requested, if there are indications that, in the absence of the protection measures, the victim’s life, physical or mental integrity or freedom would be endangered.

Violation of the OP or OPP constitutes a crime and is punishable by imprisonment from 6 months to 5 years.

Informative material developed with the support of Unicef Romania.

Find more details in PDF guide : Download here