Luni – Vineri: 09.00 – 17.00
0736.380.879

Apasă aici dacă vrei să ieși rapid din pagină!

EXIT

Click aici sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

Text explicativ pentru butonul Click sau tasta ESC

am înțeles

=Asociația ANAIS
+40736-380 879 | +4021-210 89 62 | Fax 0372 878 008
[email protected]
CIF: 29523440
IBAN – RO14RNCB0088156999830001 | Banca Comercială Română
Aprobata prin Hotararea Consiliului Director nr. 104/03.12.2021
Politica de protecție a datelor cu caracter personal

 1. Angajamentul nostru cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal
  1.1. ASOCIATIA ANAIS cu sediul in Romania, Bucuresti, Calea Mosilor nr.256, bloc
  2, scara A, etaj 1, ap.1, seector 2, infiintata in baza Incheierii nr. 324/25.11.2011 pronuntata de
  Judecatoria sectorului 3 Bucuresti, CUI 29523440, adresa de e-mail: [email protected],
  va prelucra datele personale ale utilizatorilor site-ului www.asociatia-anais.ro. în conformitate cu
  Politica sa de protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) și în deplină concordanță cu
  dispozițiile legale în vigoare.
  1.2. Politica se întemeiază pe dispozițiile Regulamentului nr. 2016/679 privind protecția
  persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
  circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind
  protecția datelor” sau „GDPR“),în vigoare de la data de 25 mai 2018, precum și pe legislația
  națională aplicabilă.
  1.3. Scopul prelucrărilor datelor cu caracter personal se întemeiază pe activitatea principală a
  ASOCIATIEI ANAIS, respectiv promovarea, respectarea și apărarea drepturilor femeilor,
  copiilor și tinerilor, precum și activitățile auxiliare acestui scop, precum promovarea serviciilor si
  proiectelor Asociatiei.
  1.4. GDPR definește datele cu caracter personal ca fiind „orice informații privind o
  persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă
  este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element
  de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator
  online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice,
  genetice, psihice, economice, culturale sau sociale“.
  1.5. ASOCIATIA ANAIS se angajează să implementeze standarde inalte de
  confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în
  activitatea curentă. Protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor
  dumneavoastră cu caracter personal în cadrul activității curente se numara printre obiectivele

noastre de mare interes.

2
1.6. Vă rugăm să consultați și Politica noastră de cookies pentru a avea o imagine cat mai
completa asupra intregii activitati de prelucrare a datelor Dvs.
1.7. Orice informații referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal
pot fi solicitate la adresa [email protected]

 1. Acord
  2.1. Utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor noastre este supusă prezentei Politici
  și Politicii referitoare la modulele cookies. Scopul Politicii este de a ne informa utilizatorii site-
  ului cu privire la modul de colectare, stocare și utilizare a datelor cu caracter personal.
  2.2. Prin accesarea si navigarea pe acest site consimtiti in mod expres si neechivoc la
  efectuarea prelucrarilor descrise in aceste documente. Dacă nu sunteți de acord cu Politica, vă
  rugăm să încetați să mai folosiți acest site.
 2. Categorii de date cu caracter personal colectate
  Toate informațiile personale colectate sunt oferite voluntar de către utilizatorii site-
  ului. Puteti oricând să solicitati ștergerea acestora formuland o cerere la adresa de email
  [email protected].
  Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm ca urmare a utilizării dvs. a site-ului
  www.asociatia-anais.ro pot diferi, în funcție de calitatea dumneavoastră. Astfel, cu titlu general,
  putem colecta și prelucra:
 • Informații pe care ni le furnizați cu ocazia transmiterii unui CV către adresa de email
  dedicată în acest sens, categorii de date care pot include: nume, prenume, adresă de email, număr
  de telefon, studii, experiență anterioară și orice alte date pe care ni le puteți furniza cu această
  ocazie;
 • Informații pe care ni le furnizați ca urmare a transmiterii unei solicitări: nume, prenume,
  adresă de email și/sau număr de telefon;
 • Informații la care putem avea acces prin prisma unei relații contractuale între două
  persoane juridice. În acest sens, în vederea bunei desfășurări a relațiilor contractuale, putem
  prelucra date cu caracter personal ale reprezentanților și persoanelor de contact desemnate de
  partenerii noștri. Acestea pot consta în: nume, prenume, funcție, număr de telefon și adresă de
  email.
  În cazul beneficiarilor sau potențialilor beneficiari, putem colecta și prelucra următoarele
  categorii de date:
  · informații de contact, cum ar fi numele și prenumele dumneavoastră, adresă de e-mail,

telefon;

3
· IP-ul dvs. care se prelucrează în momentul în care intrați în legătură cu operatorul nostru
de pe site;
· detalii ale vizitelor dumneavoastră pe site-ul nostru (în acest sens vă recomandăm să
citiți Politica referitoare la modulele cookies);
· alte informații pe care ni le transmiteți dvs. cu ocazia formulării unei solicitări pe site sau
ca urmare a transmiterii lor pe email sau telefon.

 1. Modalități de colectare a datele dumneavoastră cu caracter personal
  Utilizarea site-ului www.asociatia-anais.ro nu presupune în mod obligatoriu furnizarea de date
  cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care decideți să ne furnizați date cu caracter
  personal, dorim să vă explicam modul în care prelucrăm datele pe care ni le furnizați.
  4.1. Colectăm datele dumneavoastră care provin în urma unei cereri pe email sau telefon.
  4.1.1. Colectăm date cu caracter personal ce se referă la nume, prenume, adresă de email,
  telefon în vederea menținerii unei corespondențe sau comunicări cu dumneavoastră. Astfel, în
  cazul în care formulați o cerere pe email sau telefon, vom prelucra datele dumneavoastră în
  vederea soluționării acesteia.
  4.1.2. În acest context, dacă situația expusă de dumneavoastră in solicitare o impune, vom
  putea transmite datele dumneavoastră de contact instituțiilor guvernamentale sau
  neguvernamentale partenere din domeniu.
  4.1.3. Cu excepția situației expuse mai sus, datele furnizate de dumneavoastră în cursul
  navigării site-ului www.asociatia-anais.ro vor fi utilizate de Asociatie doar în interes propriu și
  nu vor fi transmise către terți decât dacă s-a obținut în prealabil acordul dvs.
  4.2. Colectăm datele dumneavoastră care provin ca urmare a unei cereri de a fi contactat de
  un consultant.
  4.2.1. Colectăm datele cu caracter personal ce se referă la nume, prenume, adresă de email,
  telefon, interesul de a beneficia de serviciile furnizate de Asociatie și care provin ca urmare a
  faptului că ați solicitat să fiți contactat de un consultant în acest sens, printr-un mesaj la adresa de
  email de pe site/prin completarea formularului de contact.
  4.2.2. În acest sens, consultanții noștri vă vor contacta pentru a vă pune la dispoziție mai multe
  informații.
  4.3. Prelucram conținutul pe care îl generezi prin intermediul paginilor noastre existente pe
  rețelele de socializare, precum Facebook, Linkedin sau Instagram. În situații precum atunci când

dai “like” paginii Asociatia Anais sau postărilor noastre, când ne transmiți mesaje sau când

4
postezi comentarii, date precum numele de utilizator, imaginea/poza și conținutul mesajului și al
postării vor face obiectul prelucrării.

 1. Scopurile si temeiurile în baza carora prelucrăm date cu caracter personal
  Putem colecta și prelucra date cu caracter personal în următoarele scopuri:
 • Comunicarea cu dumneavoastra: utilizam datele de contact pentru a comunica cu dvs. în
  legatura cu solicitarile dvs. si cu orice alte aspecte relevante legate de domeniul de
  interes. Ne bazam în acest caz pe executarea contractului ca motiv pentru procesare si/sau
  pentru a face demersuri la cererea peroanei vizate înainte de încheierea unui contract (art.
  6, alin. 1, lit. b) din Regulamentul GDPR).
 • Oferirea serviciilor noastre constând in protecția și asistența victimelor violenței
  domestice, consiliere și îndrumare socială, consiliere juridică cu privire la drepturile
  acestora și în vederea obținerii unui ordin de protecție, consiliere psihologică;
 • Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Asociatiei în contextul serviciilor
  prestate prin intermediul Site-ului. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop
  este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest
  scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință
  imposibilitatea Asociatiei Anais de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în
  imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.
 • analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră;
  folosim datele personale pe care le colectam de la dvs. atunci când vizitati website-
  ul www.asociatia-anais.ro, pentru a monitoriza traficul si pentru a îmbunatati continutul
  site-ului. Ne bazam aceasta activitate de prelucrare a datelor asupra interesului nostru
  legitim de a asigura functionarea corecta a site-ului nostru de internet, precum si
  îmbunatatirea acestuia (art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul GDPR). Categoriile de date
  prelucrate în acest context sunt ora si data accesarii site-ului Internet si adresa IP din care
  a fost accesat site-ul nostru de internet.
 • prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, fraudelor sau a altor activități
  infracționale sau malițioase;
 • executarea și gestionarea relațiilor contractuale cu partenerii noștri;
 • în orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop
  pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate.
  În privinta datelor pe care ni le oferiti voluntar prin completarea si trimiterea formularului aferent
  sau prin contactarea noastra în orice mod, temeiul legal este art. 6 alin. (1) lit. b) din
  Regulamentul GDPR: „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea

unui contract” .

5

 1. Partajarea și transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal
  6.1. Putem oferi acces la datele cu caracter personal pe care ni le furnizați persoanelor
  noastre împuternicite – în principal prestatori de servicii, însă vom păstra controlul asupra datelor
  dumneavoastră cu caracter personal și vom folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform
  legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter
  personal.
  6.2. De asemenea, vă vom putea divulga datele cu caracter personal atunci când ne instruiți
  sau ne acordați permisiunea în acest sens sau atunci când ni se impune prin legea aplicabilă,
  cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel, sau în vederea investigării unor
  activități frauduloase sau infracționale, efective sau suspectate.
  6.3. Nu vom transfera date cu caracter personal în afara SEE.
 2. Stocarea și asigurarea securității datelor cu caracter personal
  7.1. Asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți
  reprezintă o preocupare importantă pentru noi. Am implementat măsuri tehnice și organizatorice
  pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în
  conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor
  cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice
  de date cu caracter personal sau în format tipărit. Afiliații și furnizorii de servicii de găzduire,
  responsabili de stocarea sau procesarea informațiilor personale ale utilizatorilor în numele
  Asociației ANAIS se angajează în nume propriu să păstreze în jurisdicția lor datele acestora,
  protejate și în siguranță, în conformitate cu standardele în vigoare.
  7.2. Durata pentru care vă prelucrăm datele
  Ca principiu, Asociatia Anais va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este
  necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
  În cazul în care sunteți beneficiar, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a
  raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Asociatiei
  Anais (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de
  păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia
  au fost întocmite).
  Datele colectate prin intermediul formularului de contact, precum și datele prelucrate prin
  intermediul paginilor Asociatiei Anais de pe rețelele de socializare deținute de Asociatie, sunt
  stocate o perioadă de 3 ani de la data colectării acestora, respectiv de la data la care le-ați furnizat
  printr-unul din respectivele mijloace.

8. Drepturile dumneavoastră

6
8.1. Dorim să vă informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecția datelor cu
caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor UE 679/2016, în
cazul în care prelucrăm date cu caracter personal ale dumneavoastră, dispuneți de următoarele
drepturi:

 • dreptul de acces, prevăzut de art. 15 din GDPR, în baza căruia puteți să ne solicitați,
  gratuit, să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc. De
  asemenea, ne puteți solicita o copie a datelor pe care le prelucrăm despre dumneavoastră.
  Cererile trebuie să includă informații relevante pentru a va putea identifica în baza noastră de
  date. Vom soluționa cererea dumneavoastră în maximum 30 de zile;
 • dreptul la informare – presupune informarea de o manieră concisă, transparentă și ușor
  accesibilă a persoanelor vizate cu privire la datele prelucrate;
 • dreptul la rectificare, prevăzut de art. 16 din GDPR, pe care îl puteți exercita, prin
  formularea unei cereri prin care ne puteți solicita să modificăm informațiile pe care le avem deja
  despre dumneavoastră. Puteți formula o astfel de cerere atunci când observați că datele
  dumneavoastră sunt incomplete sau inexacte;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, prevăzut de art. 18 din GDPR, pe care puteți să-l
  exercitați atunci când contestați exactitatea datelor, considerați că prelucrarea este ilegală sau vă
  opuneți ștergerii datelor. Urmare a exercitării acestui drept, vom putea în continuare să stocăm
  datele dvs., efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul
  dumneavoastră, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;
 • dreptul la portabilitate, prevăzut de art. 20 din GDPR, pe care îl puteți exercita doar
  pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul dumneavoastră sau contractul și
  doar daca datele dumneavoastră sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Dacă îndepliniți
  condițiile, ne puteți transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care vi-l doriți;
 • dreptul la ștergere, prevăzut de art. 17 din GDPR, în baza căruia avem obligația să
  ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Acest drept nu
  este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații expres prevăzute de lege. Atunci
  când formulați o cerere de ștergere, vă rugăm să aveți în vedere că ștergerea acestora poate fi un
  proces complex.
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter
  Personal, autoritatea publică din România, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30,
  Sector 1, cod poștal 010336, București, România, pagină de web http://www.dataprotection.ro,
  care are drept obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în
  special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu
  caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („ANSPDCP”), în cazul în care sesizați

o încălcare a Regulamentului.

7
8.2. ASOCIATIA ANAIS nu va folosi datele dumneavostra personale pentru procese
decizionale automate, inclusiv crearea de profiluri.
8.3. Ne angajam sa tratam întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atentie si sa raspundem
solicitarilor sau întrebarilor pe care le aveti în cel mai scurt timp posibil. În vederea exercitării
acestor drepturi, vă rugăm să ne transmiteți o cerere scrisă, pe adresa de e-mail
[email protected], cu subiectul ˝Solicitare informații personale˝.
8.4. În cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care v-am soluționat cererea, vă puteți
adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 1. LINK-URI CĂTRE ALTE WEBSITE-URI
  Faptul că îți permitem accesul la alte website-uri prin intermediul link-urilor hipertext nu
  ne face responsabili pentru practicile utilizate de aceste site-uri cu privire la prelucrarea
  datelor cu caracter personal.
 2. Actualizarea politicii noastre de confidențialitate
  Cea mai recentă actualizare a acestei Politici a fost realizată în luna decembrie 2021. Ne
  rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de protecție a datelor cu
  caracter personal, pentru a reflecta orice modificări cu privire la modul în care prelucrăm datele
  dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei
  astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii și/sau o vom
  pune la dispoziție în alt mod.