Luni – Vineri: 09.00 – 17.00
0736.380.879

Apasă aici dacă vrei să ieși rapid din pagină!

EXIT

Click aici sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

Text explicativ pentru butonul Click sau tasta ESC

am înțeles

Aprobata prin Hotararea Consiliului Director nr.104/03.12.2021

1. Angajamentul nostru cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal

1.1. ASOCIAȚIA ANAIS cu sediul în România, București, sector 2, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 15643/A/2011, CUI 29523440, adresa de e-mail: contact@asociatia-anais.ro, va prelucra datele personale ale utilizatorilor site-ului www.asociatia-anais.ro. în conformitate cu Politica sa de protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) și în deplină concordanță cu dispozițiile legale în vigoare.

1.2. Politica se întemeiază pe dispozițiile Regulamentului nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR“),în vigoare de la data de 25 mai 2018, precum și pe legislația națională aplicabilă.

1.3. Scopul prelucrărilor datelor cu caracter personal se întemeiază pe activitatea principală a ASOCIATIEI ANAIS, respectiv promovarea, respectarea și apărarea drepturilor femeilor, copiilor și tinerilor, precum și activitățile auxiliare acestui scop, precum promovarea serviciilor si proiectelor Asociatiei.

1.4. GDPR definește datele cu caracter personal ca fiind „orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale“.

1.5. ASOCIATIA ANAIS se angajează să implementeze standarde inalte de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în activitatea curentă. Protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul activității curente se numara printre obiectivele noastre de mare interes.

1.6. Vă rugăm să consultați și Politica noastră de cookies pentru a avea o imagine cat mai completa asupra intregii activitati de prelucrare a datelor Dvs.

1.7. Orice informații referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi solicitate la adresa contact@asociatia-anais.ro

2. Acord

2.1. Utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor noastre este supusă prezentei Politici și Politicii referitoare la modulele cookies. Scopul Politicii este de a ne informa utilizatorii site- ului cu privire la modul de colectare, stocare și utilizare a datelor cu caracter personal.

2.2. Prin accesarea si navigarea pe acest site consimtiti in mod expres si neechivoc la efectuarea prelucrarilor descrise in aceste documente. Dacă nu sunteți de acord cu Politica, vă rugăm să încetați să mai folosiți acest site.

3. Categorii de date cu caracter personal colectate

Toate informațiile personale colectate sunt oferite voluntar de către utilizatorii site- ului. Puteti oricând să solicitati ștergerea acestora formuland o cerere la adresa de email contact@asociatia-anais.ro.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm ca urmare a utilizării dvs. a site-ului www.asociatia-anais.ro pot diferi, în funcție de calitatea dumneavoastră. Astfel, cu titlu general, putem colecta și prelucra:

 • Informații pe care ni le furnizați cu ocazia transmiterii unui CV către adresa de email dedicată în acest sens, categorii de date care pot include: nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, studii, experiență anterioară și orice alte date pe care ni le puteți furniza cu această ocazie;
 • Informații pe care ni le furnizați ca urmare a transmiterii unei solicitări: nume, prenume, adresă de email și/sau număr de telefon;
 • Informații la care putem avea acces prin prisma unei relații contractuale între două persoane juridice. În acest sens, în vederea bunei desfășurări a relațiilor contractuale, putem prelucra date cu caracter personal ale reprezentanților și persoanelor de contact desemnate de partenerii noștri. Acestea pot consta în: nume, prenume, funcție, număr de telefon și adresă de email.

În cazul beneficiarilor sau potențialilor beneficiari, putem colecta și prelucra următoarele categorii de date:

 • informații de contact, cum ar fi numele și prenumele dumneavoastră, adresă de e-mail, telefon;
 • IP-ul dvs. care se prelucrează în momentul în care intrați în legătură cu operatorul nostru de pe site;
 • detalii ale vizitelor dumneavoastră pe site-ul nostru (în acest sens vă recomandăm să citiți Politica referitoare la modulele cookies);
 • alte informații pe care ni le transmiteți dvs. cu ocazia formulării unei solicitări pe site sau ca urmare a transmiterii lor pe email sau telefon.

4. Modalități de colectare a datelor dumneavoastră cu caracter personal

Utilizarea site-ului www.asociatia-anais.ro nu presupune în mod obligatoriu furnizarea de date cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care decideți să ne furnizați date cu caracter personal, dorim să vă explicam modul în care prelucrăm datele pe care ni le furnizați.

4.1. Colectăm datele dumneavoastră care provin în urma unei cereri pe email sau telefon.

4.1.1. Colectăm date cu caracter personal ce se referă la nume, prenume, adresă de email, telefon în vederea menținerii unei corespondențe sau comunicări cu dumneavoastră. Astfel, în cazul în care formulați o cerere pe email sau telefon, vom prelucra datele dumneavoastră în vederea soluționării acesteia.

4.1.2. În acest context, dacă situația expusă de dumneavoastră in solicitare o impune, vom putea transmite datele dumneavoastră de contact instituțiilor guvernamentale sau neguvernamentale partenere din domeniu.

4.1.3. Cu excepția situației expuse mai sus, datele furnizate de dumneavoastră în cursul navigării site-ului www.asociatia-anais.ro vor fi utilizate de Asociatie doar în interes propriu și nu vor fi transmise către terți decât dacă s-a obținut în prealabil acordul dvs.

4.2. Colectăm datele dumneavoastră care provin ca urmare a unei cereri de a fi contactat de un consultant.

4.2.1. Colectăm datele cu caracter personal ce se referă la nume, prenume, adresă de email, telefon, interesul de a beneficia de serviciile furnizate de Asociatie și care provin ca urmare a faptului că ați solicitat să fiți contactat de un consultant în acest sens, printr-un mesaj la adresa de email de pe site/prin completarea formularului de contact.

4.2.2. În acest sens, consultanții noștri vă vor contacta pentru a vă pune la dispoziție mai multe informații.

4.3. Prelucram conținutul pe care îl generezi prin intermediul paginilor noastre existente pe rețelele de socializare, precum Facebook, Linkedin sau Instagram. În situații precum atunci când dai “like” paginii Asociatia Anais sau postărilor noastre, când ne transmiți mesaje sau când postezi comentarii, date precum numele de utilizator, imaginea/poza și conținutul mesajului și al postării vor face obiectul prelucrării.

5. Scopurile si temeiurile în baza carora prelucrăm date cucaracter personal

Putem colecta și prelucra date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Comunicarea cu dumneavoastra: utilizam datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legatura cu solicitarile dvs. si cu orice alte aspecte relevante legate de domeniul de interes. Ne bazam în acest caz pe executarea contractului ca motiv pentru procesare si/sau pentru a face demersuri la cererea peroanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b) din Regulamentul GDPR).
 • Oferirea serviciilor noastre constând in protecția și asistența victimelor violenței domestice, consiliere și îndrumare socială, consiliere juridică cu privire la drepturile acestora și în vederea obținerii unui ordin de protecție, consiliere psihologică;
 • Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Asociatiei în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Asociatiei Anais de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.
 • analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră; folosim datele personale pe care le colectam de la dvs. atunci când vizitati website- ul www.asociatia-anais.ro, pentru a monitoriza traficul si pentru a îmbunatati continutul site-ului. Ne bazam aceasta activitate de prelucrare a datelor asupra interesului nostru legitim de a asigura functionarea corecta a site-ului nostru de internet, precum si îmbunatatirea acestuia (art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul GDPR). Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora si data accesarii site-ului Internet si adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet.
 • prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, fraudelor sau a altor activități infracționale sau malițioase;
 • executarea și gestionarea relațiilor contractuale cu partenerii noștri;
 • în orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate.

În privinta datelor pe care ni le oferiti voluntar prin completarea si trimiterea formularului aferent sau prin contactarea noastra în orice mod, temeiul legal este art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul GDPR: „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” .

6. Partajarea și transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal

6.1. Putem oferi acces la datele cu caracter personal pe care ni le furnizați persoanelor noastre împuternicite – în principal prestatori de servicii, însă vom păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și vom folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

6.2. De asemenea, vă vom putea divulga datele cu caracter personal atunci când ne instruiți sau ne acordați permisiunea în acest sens sau atunci când ni se impune prin legea aplicabilă, cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel, sau în vederea investigării unor activități frauduloase sau infracționale, efective sau suspectate.

6.3. Nu vom transfera date cu caracter personal în afara SEE.

7. Stocarea și asigurarea securității datelor cu caracter personal

7.1. Asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți reprezintă o preocupare importantă pentru noi. Am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal sau în format tipărit. Afiliații și furnizorii de servicii de găzduire, responsabili de stocarea sau procesarea informațiilor personale ale utilizatorilor în numele Asociației ANAIS se angajează în nume propriu să păstreze în jurisdicția lor datele acestora, protejate și în siguranță, în conformitate cu standardele în vigoare.

7.2. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Asociatia Anais va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți beneficiar, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Asociatiei Anais (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Datele colectate prin intermediul formularului de contact, precum și datele prelucrate prin intermediul paginilor Asociatiei Anais de pe rețelele de socializare deținute de Asociatie, sunt stocate o perioadă de 3 ani de la data colectării acestora, respectiv de la data la care le-ați furnizat printr-unul din respectivele mijloace.

8. Drepturile dumneavoastră

8.1. Dorim să vă informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor UE 679/2016, în cazul în care prelucrăm date cu caracter personal ale dumneavoastră, dispuneți de următoarele drepturi:

 1. dreptul de acces, prevăzut de art. 15 din GDPR, în baza căruia puteți să ne solicitați, gratuit, să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc. De asemenea, ne puteți solicita o copie a datelor pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Cererile trebuie să includă informații relevante pentru a va putea identifica în baza noastră de date. Vom soluționa cererea dumneavoastră în maximum 30 de zile;
 2. dreptul la informare – presupune informarea de o manieră concisă, transparentă și ușor accesibilă a persoanelor vizate cu privire la datele prelucrate;
 3. dreptul la rectificare, prevăzut de art. 16 din GDPR, pe care îl puteți exercita, prin formularea unei cereri prin care ne puteți solicita să modificăm informațiile pe care le avem deja despre dumneavoastră. Puteți formula o astfel de cerere atunci când observați că datele dumneavoastră sunt incomplete sau inexacte;
 4. dreptul la restricționarea prelucrării, prevăzut de art. 18 din GDPR, pe care puteți să-l exercitați atunci când contestați exactitatea datelor, considerați că prelucrarea este ilegală sau vă opuneți ștergerii datelor. Urmare a exercitării acestui drept, vom putea în continuare să stocăm datele dvs., efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;
 5. dreptul la portabilitate, prevăzut de art. 20 din GDPR, pe care îl puteți exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul dumneavoastră sau contractul și doar daca datele dumneavoastră sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Dacă îndepliniți condițiile, ne puteți transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care vi-l doriți;
 6. dreptul la ștergere, prevăzut de art. 17 din GDPR, în baza căruia avem obligația să ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații expres prevăzute de lege. Atunci când formulați o cerere de ștergere, vă rugăm să aveți în vedere că ștergerea acestora poate fi un proces complex.
 7. dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, autoritatea publică din România, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, pagină de web http://www.dataprotection.ro, care are drept obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („ANSPDCP”), în cazul în care sesizați o încălcare a Regulamentului.

8.2. ASOCIATIA ANAIS nu va folosi datele dumneavostra personale pentru procese decizionale automate, inclusiv crearea de profiluri.

8.3. Ne angajam sa tratam întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atentie si sa raspundem solicitarilor sau întrebarilor pe care le aveti în cel mai scurt timp posibil. În vederea exercitării acestor drepturi, vă rugăm să ne transmiteți o cerere scrisă, pe adresa de e-mail contact@asociatia-anais.ro, cu subiectul ˝Solicitare informații personale˝.

8.4. În cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care v-am soluționat cererea, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

9. Link-uri către alte Website-uri

Faptul că îți permitem accesul la alte website-uri prin intermediul link-urilor hipertext nu ne face responsabili pentru practicile utilizate de aceste site-uri cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

10. Actualizarea politicii noastre de confidențialitate

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici a fost realizată în luna decembrie 2021. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de protecție a datelor cu caracter personal, pentru a reflecta orice modificări cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii și/sau o vom pune la dispoziție în alt mod.