Luni – Vineri: 09.00 – 17.00
0736.380.879

Apasă aici dacă vrei să ieși rapid din pagină!

EXIT

Click aici sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

Text explicativ pentru butonul Click sau tasta ESC

am înțeles

Asociația ANAIS a fost înființată la finalul anului 2011 și are ca scop principal promovarea, respectarea și apărarea drepturilor femeilor, copiilor și tinerilor. Asociația își propune să acționeze pentru modificarea politicilor și legislației în beneficiul femeilor. Activăm în vederea sprijinirii victimelor violenței domestice  prin dezvoltarea de servicii și implicare la nivel de politici publice în domeniu.

Acordăm o atenție specială sprijinirii femeilor. Asta pentru că filozifia noastră are la bază convingerea că gradul de civilizație al unei societăți este direct proporțional cu statutul femeii în respectiva societate.
Pentru a ne îndeplini obiectivele am demarat colaborări la nivel local și național atât cu instituții publice cât și cu organizații neguvernamentale care luptă pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor. La nivel național facem parte din „Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor” alături de peste 20 de organizații.

Din dorința de a alinia România la standardele europene, fie că vorbim de educație, informare sau servicii sociale ne-am alăturat rețelei europene WAVE – Women Against Violence Europe, din care facem parte ca și membru activ. Sprijinim inițiativele și programele organizațiilor internaționale precum Vital Voices, Global Rights for Women, Avon Foundation, alături de care am colaborat pentru desfășurarea și implementarea unor acțiuni și proiecte locale ce au vizat România.

Principalele noastre proiecte și acțiuni sunt: “Stop violenței în familie” – oferind gratuit victimelor violenței domestice consiliere și îndrumare socială, consiliere juridică cu privire la drepturile acestora și în vederea obținerii unui ordin de protecție și consiliere psihologică (individuală și grup suport) și “Plus valoare pentru copiii noștri” – un proiect educativ desfășurat în unități de învățământ din

București ce presupune întâlniri cu elevii din clasele a- VII-a și a –VIII-a și specialiștii Asociației în care se dezbat teme precum violența domestică,  egalitatea de gen, drepturile omului, traficul cu minori în contextul traficului de persoane, problematica persoanelor refugiate, consumul de droguri la minori, dependența de telefon și de jocurile pe calculator, bullying-ul în școli, profesii noi în România – cum se realizează recrutarea de personal, dar și alte subiecte de interes pentru elevi“.

Participăm activ la acțiuni și demersuri pentru schimbarea și îmbunătățirea legislației în domeniul violenței împotriva femeilor, pentru identificarea unor instrumente legislative adecvate nevoilor victimelor și soluții pentru ca acestea să trăiască o viața fără violență atât în mediul public cât și în cel privat.

Promovăm egalitatea de șanse între femei și bărbați prin sprijin acordat ridicării statutului social și creșterii vizibilității femeilor în profesiile și comunitățile lor, activăm pentru combaterea violenței împotriva femeilor oferind servicii pentru protecția și asistența victimelor violenței în familie, inclusiv protecția minorului în fața violenței.

Principalele direcții de acțiune: 

  • Furnizarea și dezvoltarea de servicii sociale destinate victimelor violenței domestice
  • Educație și informare 
  • Advocacy și conștientizare 
  • Implicare activă pentru modificarea și îmbunătățirea legislației în domeniul violenței împotriva femeilor
  • „Stop violenței domestice” – oferim consiliere și îndrumare gratuită victimelor violenței domestice (telefonic, personal, online), consiliere juridică privind drepturile acestora în vederea obținerii ordinului de protecție și consiliere psihologică (individuală și grupuri de suport), reprezentare/asistență în instanță pentru obținerea ordinului de protecție (pentru zona București/Ilfov), toate acestea prin intermediul Centrului de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice. Centrul funcționează fără întrerupere din anul 2012.
  • „Formare pentru specialiști și sesiuni de informare”- Organizăm sesiuni de formare pentru profesioniști (avocați, asistenți sociali, psihologi, polițiști, personal care lucrează cu populația migrantă și solicitanții de azil și alții) care lucrează în domeniul violenței domestice sau care lucrează direct cu grupul țintă. De asemenea, organizăm sesiuni de informare/ateliere de lucru despre violența domestică și drepturile femeilor pentru angajații companiilor care solicită acest serviciu sau pentru alte persoane interesate de acest subiect.
  • Ne implicăm activ în acțiuni și demersuri pentru modificarea și îmbunătățirea legislației în domeniul violenței împotriva femeilor, pentru identificarea unor instrumente legislative adecvate nevoilor victimelor și a unor soluții pentru ca acestea să trăiască o viață fără violență atât în mediul public, cât și în cel privat. 
  • Promovăm egalitatea de șanse între femei și bărbați prin sprijinirea ridicării statutului social și creșterea vizibilității femeilor în profesiile și comunitățile lor, acționând pentru combaterea violenței împotriva femeilor prin furnizarea de servicii de protecție și asistență pentru victimele violenței domestice, inclusiv protecția minorilor împotriva violenței.

În cadrul Asociației ANAIS a fost creat un grup informal de specialiști denumit Grupul de Analiză și Armonizare Legislativă (GRAAL) format din mai multe persoane cu expertize în domeniul violenței de gen – avocați, comisari de poliție, fosti judecători, experți în egalitate de șanse, experți în tematică refugiaților, psihologi, sociologi,profesori universitari – care realizează  o analiză a legislației privitoare la violență sexuală și de gen, drepturile femeilor și ale copiilor, drepturile victimelor infracțiunilor,etc. Grupul își propune să inițieze propuneri legislative pe care să le înainteze membrilor Parlamentul României.
Experții din cadrul GRAAL vor susține sesiuni/cursuri/workshopuri cu specialiști care activează în domeniul juridic, medical, educațional și al asistenței sociale precum și cu studenți și elevi de liceu, pe teme privind prevenirea violenței sexuale și de gen, traficul de persoane, abuzurile sexuale asupra minorilor, practică CEDO în acesta materie etc.