Luni – Vineri: 09.00 – 17.00
0736.380.879

Apasă aici dacă vrei să ieși rapid din pagină!

EXIT

Click aici sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

Text explicativ pentru butonul Click sau tasta ESC

am înțeles

 

Vrei să ne fii alături?

Completează Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii și alege ca cei 3,5% să fie direcționați către Asociația ANAIS. Prin gestul tău vei contribui astfel la furnizarea de servicii sociale specializate pentru victimele violenței domestice. Sumele primite vor fi folosite pentru furnizarea serviciilor în cadrul Centrului de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice.

Cum se completează?

Formularul 230 în format electronic împreuna cu un ghid de completare poate fi descărcat direct de pe site-ul ANAF – https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/230_OPANAF_15_2021.pdf- și în acest caz vei avea nevoie de datele Asociației ANAIS (Cod de identificare fiscala: 29523440 / Denumirea: ASOCIATIA ANAIS / Cont bancar: RO14 RNCB 0088 1569 9983 0001 sau îl poti descarca cu datele precompletate de mai jos.

Unde se depune formularul completat?

Se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România sau la organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

Cererea se depune în format pe hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire, formularul poate fi depus și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

Poți trimite formularul la sediul nostru și ne ocupăm noi de depunerea lui la organul fiscal competent, pentru mai multe informații ne puteți contacta la adresa contact@asociatia-anais.ro sau la numărul de telefon 0736.380.879.

Care este data limită?

Data limita de depunere a formularului la organul fiscal este 25 Mai, dacă alegeți să îl trimiteți direct către noi este bine să o faceți până în data de 20 Mai.

De ce sa redirecționezi cei 2%?

Acest lucru nu te costă nimic, dacă nu alegi să direcționezi cei 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, banii vor rămâne statului.

 

!!! Persoanele fizice care realizează venituri din alte surse (exemplu venituri din activități independente, venituri din contracte de activitate sportiva, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din asocierea cu o persoana juridica, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, silvicultura si piscicultura, venituri din investiții) și au obligația să depună declarația unică pot alege să direcționeze același procent de 3,5% prin completarea cu datele Asociației a secțiunii corespunzătoare. Termenul de depunere este 25 Mai 2021.

Formulat 230